Dan z motorových vozidiel 2016

Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2017

Jednoduchý manuál na zistenie či sa daň z Motorových vozidiel „MV „ týka aj Vás . Pre ďalšie podrobnosti nás neváhajte kontaktovať.    Najdôležitejšie informácie, ktoré potrebujete vedieť: Daň z motorových vozidiel sa platí „pozadu“ za rok 2016 – lehota do 31.1.2017. Miestne príslušný je daňový úrad podľa daňovníka tzn. rovnako ako pri iných daniach NIE podľa...

reklamné výdavky

Reklamné výdavky podľa zákona o Dani z príjmov

Reklamné výdavky – sú daňovo uznané podľa § 19 ods. 2 písm. k) za predpokladu ak sú vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľnosti, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom :  dosiahnutia, zabezpečenia a udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. Ide...

Prechod medzi rôznymi spôsobmi uplatňovania daňových výdavkov a sústavami účtovania

Povinná aktivácia elektronických schránok sa posúva na 1.7.2017

Štatutárom sa posúva povinnosť aktivovať si elektronickú schránku do 30.6.2017 Od  1.7.2017  automaticky aktivované všetky elektronické schránky bez ohľadu nato či si ju štatutári aktivovali. K aktivácii je potrebné vybaviť si Občiansky preukaz s čipom stiahnite si BEZPLATNE NÁŠ MATERIÁL Tipy pre konateľov a majiteľov s.r.o.  

pausalne-vydavky

Paušálne výdavky sa zvýšia zo 40% na 60%

Novela Zákona o Dani z príjmov / ZDP / zmeny účinné od 1.1.2017 – časť I. Dobrá správa pre živnostníkov –  Zvýši sa suma paušálnych výdavkov zo 40% na 60% Okrem zvýšenia na 60% sa zvýši aj mesačný limit na max. paušálne výdavky a suma je stanovená na ročnej báze a to max. 20 000 / ročne. Tzn....

calculator-1680905_1920

Zdravotné poistenie – maximálny vymeriavací základ v zdravotnom poistení je od 1.1.2017 zrušený

Od 1.1.2017 sú zrušené maximálne vymeriavacie základy pre platenie odvodov do Zdravotnej poisťovne. Zamestnanci, zamestnávatelia a SZČO budú platiť zdravotné odvody z vymeriavacieho základu neohraničeného stropom.   A to jednak v ročnom zúčtovaní, jednak pri výpočte preddavkov. Maximálny vymeriavací základ vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy zostáva zachovaný pre výpočet poistného z podielov na zisku...

workstation-405768

Zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov pre odvody do Sociálnej poisťovne od 1.1.2017

Národná rada SR schválila vládny návrh novely zákonov č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s účinnosťou od k 1.1.2017. Maximálne vymeriavacie základy podľa zákona o sociálnom poistení  sa zvyšujú z doterajšieho 5-násobku priemernej mzdy na 7-násobok priemernej mzdy. Znamená to, že v roku 2017 nebude maximálny vymeriavací základ 4415 eur ale až 6181 eur...

tax-1351881

Zmena minimálnej mzdy od 1.1.2017

Nariadením vlády č. 280/2016 Z. z. sa ustanovila výška minimálnej mzdy pre rok 2017 nasledovne: 435 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou. 2,50 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd). Pracovná pohotovosť Podľa § 96 Zákonníka práce: Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej...

minimalist-home-office-workspace-desk-setup-picjumbo-com

Týka sa zákon o odpadoch aj Vás ? Pozor na tlačenie LETÁKOV

Tento materiál obsahuje  základné informácie k zákonu o odpadoch č. 79/2015, ktorý má 108 strán  je svojím obsahom  veľmi rozsiahli. Spracovala som v ňom v 3 častiach  základné témy :  čo je obal ?  a kto je výrobca obalov ?  / lebo sa to týka veľkého množstva podnikateľov /   Čo je OBAL ? KTO JE VÝROBCA OBALOV ? POZOR...

woman-checking-the-time-on-her-fashion-watches-picjumbo-com

Zmena sadzby stravného od 1.12.2016 – Opatrenie MPSVaR v legislatívnom procese

Podľa návrhu Opatrenia MPSVaR , ktorý sa momentálne nachádza v legislatívnom procese by sa mali zvyšovať sumy stravného od 1.12.2016 nasledovne: pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty suma 4,50 €, pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty suma 6,70 €, pre časové pásmo nad 18...

architecture-1448221

Deň daňovej slobody 2016

Deň daňovej slobody v roku 2016 pripadol na 28. mája . Tento rok sme museli pracovať pre štát o tri dni dlhšie ako vlani. Znamená to, že až od tohto dátumu majú ekonomicky aktívni ľudia zaplatené všetky daňové a odvodové povinnosti splatené, a začínajú zarábať pre seba. /zdroj TA3/