pausalne-vydavky

Paušálne výdavky sa zvýšia zo 40% na 60%

Novela Zákona o Dani z príjmov / ZDP / zmeny účinné od 1.1.2017 – časť I. Dobrá správa pre živnostníkov –  Zvýši sa suma paušálnych výdavkov zo 40% na 60% Okrem zvýšenia na 60% sa zvýši aj mesačný limit na max. paušálne výdavky a suma je stanovená na ročnej báze a to max. 20 000 / ročne. Tzn....

calculator-1680905_1920

Zdravotné poistenie – maximálny vymeriavací základ v zdravotnom poistení je od 1.1.2017 zrušený

Od 1.1.2017 sú zrušené maximálne vymeriavacie základy pre platenie odvodov do Zdravotnej poisťovne. Zamestnanci, zamestnávatelia a SZČO budú platiť zdravotné odvody z vymeriavacieho základu neohraničeného stropom.   A to jednak v ročnom zúčtovaní, jednak pri výpočte preddavkov. Maximálny vymeriavací základ vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy zostáva zachovaný pre výpočet poistného z podielov na zisku...

workstation-405768

Zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov pre odvody do Sociálnej poisťovne od 1.1.2017

Národná rada SR schválila vládny návrh novely zákonov č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s účinnosťou od k 1.1.2017. Maximálne vymeriavacie základy podľa zákona o sociálnom poistení  sa zvyšujú z doterajšieho 5-násobku priemernej mzdy na 7-násobok priemernej mzdy. Znamená to, že v roku 2017 nebude maximálny vymeriavací základ 4415 eur ale až 6181 eur...

tax-1351881

Zmena minimálnej mzdy od 1.1.2017

Nariadením vlády č. 280/2016 Z. z. sa ustanovila výška minimálnej mzdy pre rok 2017 nasledovne: 435 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou. 2,50 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd). Pracovná pohotovosť Podľa § 96 Zákonníka práce: Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej...

minimalist-home-office-workspace-desk-setup-picjumbo-com

Týka sa zákon o odpadoch aj Vás ? Pozor na tlačenie LETÁKOV

Tento materiál obsahuje  základné informácie k zákonu o odpadoch č. 79/2015, ktorý má 108 strán  je svojím obsahom  veľmi rozsiahli. Spracovala som v ňom v 3 častiach  základné témy :  čo je obal ?  a kto je výrobca obalov ?  / lebo sa to týka veľkého množstva podnikateľov /   Čo je OBAL ? KTO JE VÝROBCA OBALOV ? POZOR...

woman-checking-the-time-on-her-fashion-watches-picjumbo-com

Zmena sadzby stravného od 1.12.2016 – Opatrenie MPSVaR v legislatívnom procese

Podľa návrhu Opatrenia MPSVaR , ktorý sa momentálne nachádza v legislatívnom procese by sa mali zvyšovať sumy stravného od 1.12.2016 nasledovne: pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty suma 4,50 €, pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty suma 6,70 €, pre časové pásmo nad 18...

architecture-1448221

Deň daňovej slobody 2016

Deň daňovej slobody v roku 2016 pripadol na 28. mája . Tento rok sme museli pracovať pre štát o tri dni dlhšie ako vlani. Znamená to, že až od tohto dátumu majú ekonomicky aktívni ľudia zaplatené všetky daňové a odvodové povinnosti splatené, a začínajú zarábať pre seba. /zdroj TA3/

Man Jumping Down A Hill

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Ušetrite na odvodoch a zamestnajte študentov na Dohodu o brigádnickej práci študentov / BpŠ /. Môžete zamestnať žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy VŠ do veku 26 rokov. Dohoda o BpŠ musí okrem povinných náležitosti ako : dohodnutú práca, dohodnutú odmena dohodnutý rozsah pracovného času obsahovať aj maximálnu dobu trvania zmluvného vzťahu a to 12 mesiacov. Dôležitou súčasťou...

logo ES-TAX SERVICES

Ak odložíte daňové priznanie, odložíte aj odvody

Niektorí klienti chcú mať daňové priznanie podané už v januári, kedy ešte veľa raz nie sú k dispozícii ani aktuálne daňové priznania v elektronickej podobe. Existuje ale skupina klientov, ktorí majú rôzne motivácie na odloženie daňového priznania.  Okrem obligátneho dôvodu akým je povinnosť s podaním daňového priznania aj daň zaplatiť je dôvodom na odloženie daňového priznania aj súčasné odloženie...