Odpustenie odvodov do Sociálnej poisťovne za apríl 2020

Odpustenie odvodov za apríl 2020

Požiadať o odpustenie SOCIÁLNYCH ODVODOV, môže zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO,  ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní.  ( v apríli 2020 mal uzatvorenú najmenej 15 dní aspoň jednu prevádzku )

  • zamestnávatelia – ale len tá časť odvodov pripadajúca na náklady zamestnávateľa. Odpustenie odvodov sa teda netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca.
  • povinne poistených SZČO

Uzatvorenie prevádzky je potrebné preukázať čestným vyhlásením, ktoré je  potrebné zaslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne najneskôr do 18. mája 2020.

Formulár je zverejnený tu:

Čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky (elektronická verzia)
Čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky (verzia vo worde)

zdroj: sociálna poisťovňa