Podmienky poberania dávky OČR od 1.6.2020 po otvorení MŠ a ZŠ

Rodičia detí, ktoré v júni nenastúpia do MŠ a ZŠ a zostanú s nimi doma, môžu naďalej dávku poberať, musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

V ňom vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa starali a za ktoré si uplatňujú nárok na dávku. Rodičom detí vznikne nárok na OČR, resp. OČR bude pokračovať.

zdroj: Sociálna poisťovňa