Termín na podanie DP k dani z príjmov za rok 2019 ešte nie je určený !

Núdzový stav sa síce skončil počas uplynulého víkendu, no termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2019 sa to nedotklo.

Núdzový stav neznamená koniec pandémie. V zmysle zákona platí, že za koniec pandémie na Slovensku sa bude považovať ukončenie mimoriadnej situácie. Tú musí ukončiť Vláda SR, takže o skončení pandémie a teda aj o termíne  pre podanie DP ešte nie je rozhodnuté.

zdroj : Externý newsletter finančnej správy 13/2020