Vedenie účtovníctva na mesačnej báze                                                                                   od 100 eur / mesiac

Spracovanie účtovnej závierky a finančných výkazov                                                            od 300 eur / rok

Mesačné reporty o stave hospodárenia podľa dohody s klientom                                         od 50 eur / mesiac

Príprava Daňového priznania - závislá činnosť typ A                                                                    50 eur

Príprava Daňového priznania - závislá činnosť + iné príjmy typ B                                              100 eur

Príprava Daňového priznania - uplatnenie paušálnych výdavkov typ B                                     100 eur

Príprava Daňového priznania - príjmy z prenájmu typ B                                                               100 eur

Daň z motorových vozidiel                                                                                                           od 12 eur

SPRACOVANIE MZDY 1 zamestnanec na TPP, dohodu mimo PP*                                                   12 eur

na základe predloženej dochádzky

 • vyhotovenie výplatnej pásky,
 • vedenie mzdového listu,
 • príprava prevodného príkazu do banky
 • vypracovanie a elektronické zaslanie mesačných výkazov pre Sociálnu a zdravotné poisťovne,
 • mesačný Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • vypracovanie a elektronické zaslanie ročného Hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
 • spracovanie potvrdení na žiadosť zamestnanca
 • vyhotovenie Potvrdení o zdaniteľných príjmoch pre spracovanie vlastného daňového priznania

 


Ostatné služby týkajúce sa miezd a personalistiky

 • Prvotná registrácia zamestnávateľa do SP, ZP, finančná správa                                                                               50 eur
 • Prihláška/odhláška zamestnanca do SP, ZP, ELDP, vyhlásenie NČZD                                                                     12 eur
 • Vypracovanie pracovnej zmluvy / dodatku                                                                                                                 20 eur

 

Náš tip – získajte od nás tiež informácii o :  

Povinnosti zamestnávateľa poskytovať stravné v súlade s §152  Zákonníka práce

Povinnosti viesť evidenciu pracovného času tzv. dochádzky

Dôležitosti dodržania lehôt pri registrácii zamestnanca do Sociálnej poisťovne

Dôležitosť dodržať podmienky na zákonné skončenie pracovného pomeru ako aj vysporiadanie nárokov zamestnávateľa v súvislosti so skončením pracovného pomeru.

127H

Daň z motorových vozidiel 2021

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je podľa tohto zákona každá osoba, ktorá použije vozidlo evidované v Slovenskej…

celý článek
time-371226_1920

Termín na podanie Daňové priznania za rok 2019 určený !

Ministerstvo financií oznámilo všetky dôležité termíny pre podávanie daňových priznaní. Termíny sa viažu na oficiálne ukončenie mimoriadnej situácie pre…

celý článek
Row of human hands showing sign of okay

Termín na podanie DP k dani z príjmov za rok 2019 ešte nie je určený !

Núdzový stav sa síce skončil počas uplynulého víkendu, no termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmu…

celý článek