Dozviete sa :

  • Ako sa vyplácať z firmy ? Možnosti zdanenia príjmov konateľov a preplácanie ich nákladov z prostriedkov firmy
  • Ako môžem využiť výpomoc rodinného príslušníka? Musím ho zamestnať ?
  • Ako je to s novou definíciou závislej práce ? Skrytí zamestnanci za živnostníkov ?
  • Stravné lístky – povinnosť zamestnávateľa ale aj nástroj daňovej optimalizácie

92H

Zmeny v zamestnávaní evidovaných nezamestnaných od 1.5.2017

Od 1.5.2017 nastali novelou Zákona o službách zamestnanosti významné zmeny v oblasti zamestnávania evidovaných nezamestnaných  na ÚP – uchádzačov o zamestnanie. Tu je prehľad najdôležitejších zmien : Pracovať možno len na Dohodu o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce. Nie je možné pracovať na kratší trvalý pracovný pomer alebo na základe niektorej zo zmlúv podľa Občianskeho Zákonníka napr. na základe...

nehnutelnost

Prenájom nehnuteľnosti v roku 2016 – ako ho zdaní fyzická osoba ?

Ak prenajímate nehnuteľnosť ako FO /nie ako živnostník/, vzťahuje sa na Vás povinnosť zdaniť takýto príjem podľa §6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov. Ste povinný zdaniť príjmy z prenájmu nehnuteľností  vrátane príjov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti. Zdanenie príjmov z prenájom nehnuteľnosti má svoje špecifiká. 1. Oslobodenie od...

ssl certifikat

Viete čo je SSL certifikát?

Našim klientom ponúkame miesto na CLOUDE zabezpečenom SSL certifikátom. Naši klienti, najmä z okresov mimo Bratislavu s obľubou využívajú cloudové služby, ktoré sú k dispozícii každému nášmu klientovi ktorý o ne prejaví záujem. Cloud je vlastne pomenovanie pre webové služby, ktoré sú hostované mimo organizáciu. Vďaka tomu je možné využívať takmer neobmedzený priestor a služby....

dane 2016

Užitočné informácie k Daňovým priznaniam za rok 2016 FO, PO

Z našej praxe vyberáme 🙂 Právnické osoby Podať daňové priznanie, ale aj spracovať účtovnú závierku majú povinnosť všetky právnické osoby, hoci ak aj nevykonávali v roku 2016 žiadnu hospodársku činnosť. Pre rok 2016 ešte platí povinnosť platiť daňovú licenciu vo výške 480,- a platcovia DPH vo výške 960,- Eur. Platenie daňových licencií – tzn. minimálnej dane, je...

designer-home-office-picjumbo-com

Najdôležitejšie zmeny v roku 2017 v kocke

Najdôležitejšie zmeny v roku 2017 v kocke : Zníženie sadzby dane z príjmom pre právnické osoby / PO / z 22% na 21%. Nová sadzba sa 1x použije za rok 2017. Za rok 2016 platí ešte sadzba 22%. Zaviedla sa daň z dividend , ktoré sú vyplácané fyzickým / FO/ a zároveň sa rušia  od 1.1.2017 zdravotné odvody z dividend. Pripomeňme si,...

Dan z motorových vozidiel 2016

Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2017

Jednoduchý manuál na zistenie či sa daň z Motorových vozidiel „MV „ týka aj Vás . Pre ďalšie podrobnosti nás neváhajte kontaktovať.    Najdôležitejšie informácie, ktoré potrebujete vedieť: Daň z motorových vozidiel sa platí „pozadu“ za rok 2016 – lehota do 31.1.2017. Miestne príslušný je daňový úrad podľa daňovníka tzn. rovnako ako pri iných daniach NIE podľa...

reklamné výdavky

Reklamné výdavky podľa zákona o Dani z príjmov

Reklamné výdavky – sú daňovo uznané podľa § 19 ods. 2 písm. k) za predpokladu ak sú vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľnosti, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom :  dosiahnutia, zabezpečenia a udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. Ide...

Prechod medzi rôznymi spôsobmi uplatňovania daňových výdavkov a sústavami účtovania

Povinná aktivácia elektronických schránok sa posúva na 1.7.2017

Štatutárom sa posúva povinnosť aktivovať si elektronickú schránku do 30.6.2017 Od  1.7.2017  automaticky aktivované všetky elektronické schránky bez ohľadu nato či si ju štatutári aktivovali. K aktivácii je potrebné vybaviť si Občiansky preukaz s čipom stiahnite si BEZPLATNE NÁŠ MATERIÁL Tipy pre konateľov a majiteľov s.r.o.  

pausalne-vydavky

Paušálne výdavky sa zvýšia zo 40% na 60%

Novela Zákona o Dani z príjmov / ZDP / zmeny účinné od 1.1.2017 – časť I. Dobrá správa pre živnostníkov –  Zvýši sa suma paušálnych výdavkov zo 40% na 60% Okrem zvýšenia na 60% sa zvýši aj mesačný limit na max. paušálne výdavky a suma je stanovená na ročnej báze a to max. 20 000 / ročne. Tzn....

calculator-1680905_1920

Zdravotné poistenie – maximálny vymeriavací základ v zdravotnom poistení je od 1.1.2017 zrušený

Od 1.1.2017 sú zrušené maximálne vymeriavacie základy pre platenie odvodov do Zdravotnej poisťovne. Zamestnanci, zamestnávatelia a SZČO budú platiť zdravotné odvody z vymeriavacieho základu neohraničeného stropom.   A to jednak v ročnom zúčtovaní, jednak pri výpočte preddavkov. Maximálny vymeriavací základ vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy zostáva zachovaný pre výpočet poistného z podielov na zisku...