127H

Daň z motorových vozidiel 2021

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je podľa tohto zákona každá osoba, ktorá použije vozidlo evidované v Slovenskej republike na účely podnikania. Podať daňové priznanie v roku 2021 za rok 2020 musíte aj vtedy, ak ste aspoň jeden deň v roku 2020 využili automobil na podnikanie a uplatnili si k nemu výdavky. Sú to teda napríklad...

time-371226_1920

Termín na podanie Daňové priznania za rok 2019 určený !

Ministerstvo financií oznámilo všetky dôležité termíny pre podávanie daňových priznaní. Termíny sa viažu na oficiálne ukončenie mimoriadnej situácie pre daňovú oblasť. Do 31.10.2020 musia všetci daňovníci podať daňové priznanie za rok 2019. Navrhované zmeny musí ešte odobriť parlament.     zdroj : Finančná správa ( Externý newsletter finančnej správy 18/2020)  

Row of  human hands showing sign of okay

Termín na podanie DP k dani z príjmov za rok 2019 ešte nie je určený !

Núdzový stav sa síce skončil počas uplynulého víkendu, no termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2019 sa to nedotklo. Núdzový stav neznamená koniec pandémie. V zmysle zákona platí, že za koniec pandémie na Slovensku sa bude považovať ukončenie mimoriadnej situácie. Tú musí ukončiť Vláda SR, takže o skončení pandémie a teda aj o...

designer-home-office-picjumbo-com

Zdanenie príjmu z prenájmu nehnuteľnosti patriacej do BSM

Máte príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vrátane príslušenstva a súčasne táto nehnuteľnosť patrí do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov ( ďalej len „BSM“) ? Zdanenie takéhoto majetku ( ak sa nejedná o prenájom na základe živnostenského oprávnenia) sa zdaní u oboch manželov za uplatnenia oslobodenia 500 Eur u oboch manželov. Príjmy aj výdavky si manželia rozdelia a to buď...

dane 2016

Podmienky poberania dávky OČR od 1.6.2020 po otvorení MŠ a ZŠ

Rodičia detí, ktoré v júni nenastúpia do MŠ a ZŠ a zostanú s nimi doma, môžu naďalej dávku poberať, musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. V ňom vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa starali a za ktoré si uplatňujú nárok na dávku. Rodičom detí...

Prechod medzi rôznymi spôsobmi uplatňovania daňových výdavkov a sústavami účtovania

Platenie preddavkov na daň z príjmov počas koronakrízy – účinnosť od apríla 2020

Platenie preddavkov na daň z príjmov počas koronakrízy – účinnosť od apríla 2020 S účinnosťou od 30.4.2020 vláda schválila nariadenie podľa ktorého daňovníci, ktorí majú za rok 2019 nižšiu daňovú povinnosť ako bola ich daňová povinnosť za rok 2018, môžu platiť preddavky z tejto nižšej sumy. Uvedené platí pre daňovníkov, ktorí už podali alebo podajú daňové...

processor-4347273_1920

Odpustenie odvodov do Sociálnej poisťovne za apríl 2020

Odpustenie odvodov za apríl 2020 Požiadať o odpustenie SOCIÁLNYCH ODVODOV, môže zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO,  ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní.  ( v apríli 2020 mal uzatvorenú najmenej 15 dní aspoň jednu prevádzku ) zamestnávatelia – ale len tá časť odvodov pripadajúca na náklady...

92H

Zmeny v zamestnávaní evidovaných nezamestnaných od 1.5.2017

Od 1.5.2017 nastali novelou Zákona o službách zamestnanosti významné zmeny v oblasti zamestnávania evidovaných nezamestnaných  na ÚP – uchádzačov o zamestnanie. Tu je prehľad najdôležitejších zmien : Pracovať možno len na Dohodu o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce. Nie je možné pracovať na kratší trvalý pracovný pomer alebo na základe niektorej zo zmlúv podľa Občianskeho Zákonníka napr. na základe...

nehnutelnost

Prenájom nehnuteľnosti v roku 2016 – ako ho zdaní fyzická osoba ?

Ak prenajímate nehnuteľnosť ako FO /nie ako živnostník/, vzťahuje sa na Vás povinnosť zdaniť takýto príjem podľa §6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov. Ste povinný zdaniť príjmy z prenájmu nehnuteľností  vrátane príjov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti. Zdanenie príjmov z prenájom nehnuteľnosti má svoje špecifiká. 1. Oslobodenie od...

ssl certifikat

Viete čo je SSL certifikát?

Našim klientom ponúkame miesto na CLOUDE zabezpečenom SSL certifikátom. Naši klienti, najmä z okresov mimo Bratislavu s obľubou využívajú cloudové služby, ktoré sú k dispozícii každému nášmu klientovi ktorý o ne prejaví záujem. Cloud je vlastne pomenovanie pre webové služby, ktoré sú hostované mimo organizáciu. Vďaka tomu je možné využívať takmer neobmedzený priestor a služby....