Autor: Tím ES-TAX SERVICES

O autorovi

Prechod medzi rôznymi spôsobmi uplatňovania daňových výdavkov a sústavami účtovania

Platenie preddavkov na daň z príjmov počas koronakrízy – účinnosť od apríla 2020

Platenie preddavkov na daň z príjmov počas koronakrízy – účinnosť od apríla 2020 S účinnosťou od 30.4.2020 vláda schválila nariadenie podľa ktorého daňovníci, ktorí majú za rok 2019 nižšiu daňovú povinnosť ako bola ich daňová povinnosť za rok 2018, môžu platiť preddavky z tejto nižšej sumy. Uvedené platí pre daňovníkov, ktorí už podali alebo podajú daňové...

processor-4347273_1920

Odpustenie odvodov do Sociálnej poisťovne za apríl 2020

Odpustenie odvodov za apríl 2020 Požiadať o odpustenie SOCIÁLNYCH ODVODOV, môže zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO,  ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní.  ( v apríli 2020 mal uzatvorenú najmenej 15 dní aspoň jednu prevádzku ) zamestnávatelia – ale len tá časť odvodov pripadajúca na náklady...

92H

Zmeny v zamestnávaní evidovaných nezamestnaných od 1.5.2017

Od 1.5.2017 nastali novelou Zákona o službách zamestnanosti významné zmeny v oblasti zamestnávania evidovaných nezamestnaných  na ÚP – uchádzačov o zamestnanie. Tu je prehľad najdôležitejších zmien : Pracovať možno len na Dohodu o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce. Nie je možné pracovať na kratší trvalý pracovný pomer alebo na základe niektorej zo zmlúv podľa Občianskeho Zákonníka napr. na základe...

nehnutelnost

Prenájom nehnuteľnosti v roku 2016 – ako ho zdaní fyzická osoba ?

Ak prenajímate nehnuteľnosť ako FO /nie ako živnostník/, vzťahuje sa na Vás povinnosť zdaniť takýto príjem podľa §6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov. Ste povinný zdaniť príjmy z prenájmu nehnuteľností  vrátane príjov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti. Zdanenie príjmov z prenájom nehnuteľnosti má svoje špecifiká. 1. Oslobodenie od...

ssl certifikat

Viete čo je SSL certifikát?

Našim klientom ponúkame miesto na CLOUDE zabezpečenom SSL certifikátom. Naši klienti, najmä z okresov mimo Bratislavu s obľubou využívajú cloudové služby, ktoré sú k dispozícii každému nášmu klientovi ktorý o ne prejaví záujem. Cloud je vlastne pomenovanie pre webové služby, ktoré sú hostované mimo organizáciu. Vďaka tomu je možné využívať takmer neobmedzený priestor a služby....

dane 2016

Užitočné informácie k Daňovým priznaniam za rok 2016 FO, PO

Z našej praxe vyberáme 🙂 Právnické osoby Podať daňové priznanie, ale aj spracovať účtovnú závierku majú povinnosť všetky právnické osoby, hoci ak aj nevykonávali v roku 2016 žiadnu hospodársku činnosť. Pre rok 2016 ešte platí povinnosť platiť daňovú licenciu vo výške 480,- a platcovia DPH vo výške 960,- Eur. Platenie daňových licencií – tzn. minimálnej dane, je...

designer-home-office-picjumbo-com

Najdôležitejšie zmeny v roku 2017 v kocke

Najdôležitejšie zmeny v roku 2017 v kocke : Zníženie sadzby dane z príjmom pre právnické osoby / PO / z 22% na 21%. Nová sadzba sa 1x použije za rok 2017. Za rok 2016 platí ešte sadzba 22%. Zaviedla sa daň z dividend , ktoré sú vyplácané fyzickým / FO/ a zároveň sa rušia  od 1.1.2017 zdravotné odvody z dividend. Pripomeňme si,...

Dan z motorových vozidiel 2016

Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2017

Jednoduchý manuál na zistenie či sa daň z Motorových vozidiel „MV „ týka aj Vás . Pre ďalšie podrobnosti nás neváhajte kontaktovať.    Najdôležitejšie informácie, ktoré potrebujete vedieť: Daň z motorových vozidiel sa platí „pozadu“ za rok 2016 – lehota do 31.1.2017. Miestne príslušný je daňový úrad podľa daňovníka tzn. rovnako ako pri iných daniach NIE podľa...

reklamné výdavky

Reklamné výdavky podľa zákona o Dani z príjmov

Reklamné výdavky – sú daňovo uznané podľa § 19 ods. 2 písm. k) za predpokladu ak sú vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľnosti, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom :  dosiahnutia, zabezpečenia a udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. Ide...

Prechod medzi rôznymi spôsobmi uplatňovania daňových výdavkov a sústavami účtovania

Povinná aktivácia elektronických schránok sa posúva na 1.7.2017

Štatutárom sa posúva povinnosť aktivovať si elektronickú schránku do 30.6.2017 Od  1.7.2017  automaticky aktivované všetky elektronické schránky bez ohľadu nato či si ju štatutári aktivovali. K aktivácii je potrebné vybaviť si Občiansky preukaz s čipom stiahnite si BEZPLATNE NÁŠ MATERIÁL Tipy pre konateľov a majiteľov s.r.o.