Platenie preddavkov na daň z príjmov počas koronakrízy – účinnosť od apríla 2020

Platenie preddavkov na daň z príjmov počas koronakrízy – účinnosť od apríla 2020

S účinnosťou od 30.4.2020 vláda schválila nariadenie podľa ktorého daňovníci, ktorí majú za rok 2019 nižšiu daňovú povinnosť ako bola ich daňová povinnosť za rok 2018, môžu platiť preddavky z tejto nižšej sumy.

Uvedené platí pre daňovníkov, ktorí už podali alebo podajú daňové priznanie za rok 2019 v rámci obdobia pandémie, platiť preddavky počas obdobia pandémie na základe daňovej povinnosti za rok 2018. Tieto nižšie preddavky môžu platiť až to až do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Prvýkrát si túto úpravu môže uplatniť daňovník za obdobie apríl 2020.

zdroj: www.slov-lex.sk