Paušálne výdavky sa zvýšia zo 40% na 60%

Novela Zákona o Dani z príjmov / ZDP / zmeny účinné od 1.1.2017 – časť I.

Dobrá správa pre živnostníkov –  Zvýši sa suma paušálnych výdavkov zo 40% na 60%

Okrem zvýšenia na 60% sa zvýši aj mesačný limit na max. paušálne výdavky a suma je stanovená na ročnej báze a to max. 20 000 / ročne.

Tzn. Úhrn ročných príjmov x 60% nesmie presiahnuť 20 000,- ročne. Pri prepočte sa jedná o max. úhrn príjmov 33 333,34 Eur.

Ďalšou pozitívnou zmenou je, že „strop“ 20 000 Eur sa bude týkať aj tých daňovníkov ktorí nepodnikali celý rok. / napr. mali pozastavenú živnosť alebo začali podnikať až v priebehu roka 2017.

Pripomeňme ešte, že paušálne výdavky si môžu uplatniť :

Daňovníci – fyzické osoby, ktoré majú Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti,  z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ZDP

Daňovníci, ktorí nie sú platcami DPH celý rok , tzn. že ak sú platiteľmi DPH len časť roku / napr. sa stanú platcami DPH alebo registráciu k DPH vrátia / môžu si uplatniť paušálne výdavky.

Paušálne výdavky si nemôže uplatniť daňovník, ktorý má príjmy z prenájmu podľa §6

K metodike výpočtu:

Od úhrnu príjmov za kalendárny rok sa odráta 60% paušálny výdavok / max. do výšky 20 000,- Eur / v ktorom sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka OKREM zaplateného poistného a príspevkov , ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Ďalej je možné uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka, ktorá je stanovená 3803,33 Eur pozn. avšak len do výšky základu dane 19 809,- Eur *

*Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa kráti až pokým daňovník dosiahne základ dane 35022,32 eura a viac, kedy je nezdaniteľná čiastka 0,-

stiahnite si BEZPLATNE NÁŠ MATERIÁL

Tipy pre konateľov a majiteľov s.r.o.

Pozrite si aj našu ponuku na rok 2016 – spracovanie účtovníctva a DP