Zdravotné poistenie – maximálny vymeriavací základ v zdravotnom poistení je od 1.1.2017 zrušený

Od 1.1.2017 sú zrušené maximálne vymeriavacie základy pre platenie odvodov do Zdravotnej poisťovne. Zamestnanci, zamestnávatelia a SZČO budú platiť zdravotné odvody z vymeriavacieho základu neohraničeného stropom.   A to jednak v ročnom zúčtovaní, jednak pri výpočte preddavkov.

Maximálny vymeriavací základ vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy zostáva zachovaný pre výpočet poistného z podielov na zisku (dividend). Pre rok 2017 je maximálny vymeriavací základ pre poistné z dividend 52980 eur ( = 60 x 883 eur, čo je priemerná mesačná mzda za rok 2015).

Tipy pre konateľov a majiteľov s.r.o.

Pozrite si aj našu ponuku na rok 2016 – spracovanie účtovníctva a DP